Donateurs waterproject Tabora bedankt!

21 maart 2014 - 

De afgelopen jaren hebben ruim 60.000 mensen in de regio Tabora (Tanzania) toegang gekregen tot veilig drinkwater en toiletten. Een prachtige prestatie waar de afnemers van onze opdrachtgever Dunea trots op mogen zijn! Met hun donaties kon ontwikkelingsorganisatie Simavi dit realiseren, evenals kennis over goede hygiëne.

We kunnen het ons nauwelijks voorstellen: geen schoon drinkwater. Want niets is toch zo logisch als water uit de kraan? Maar er zijn nog veel plekken op de wereld waar mensen geen toegang hebben tot schoon drinkwater. In Tanzania bijvoorbeeld, in de droge regio Tabora. Ontwikkelingsorganisatie Simavi doet hier wat aan. Dankzij de giften van klanten van Dunea kunnen zij nu een gezond bestaan opbouwen.

In opdracht van Dunea realiseerde Bureau Aardewerk in samenwerking met Simavi een documentaire die laat zien wat er dankzij de gulle giften gerealiseerd is. Lees verder

    

Verkiezingstijd

7 maart 2014 - 

Toen de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 midden in de collecteweek van het Prinses Beatrix Spierfonds vielen had dit fonds een echte uitdaging. Hoe breng je je boodschap dan nog over het voetlicht? Het Prinses Beatrix Spierfonds vond daarvoor in samenwerking een prachtige oplossing voor. Hierbij de geactualiseerde versie.

Op 19 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. En die vallen niet samen met de collecteweek van het Prinses Beatrix Spierfonds. Toch kan iedereen een bijdrage leveren. Nog nooit stond er zoveel met betrekking tot de zorg op het spel. Ook  mensen met een spierziekte verdienen onze stem.